Kompanija Bitinfo je poslovna organizacija koja od dana osnivanja 2003 godine uspešno nastupa u oblasti IT usluga, prvobitno u oblasti Internet usluga, a kasnije i izradu software-skih rešenja, kao i konsaltinga.

Trźišni potencijal, sada već davne 2005 godine, opredeljuje nas da hrabro zakoračimo u svet Wireless ISP-a. Usmereni na kvalitet, u preiodu od 7 godina, postiźemo zapaźen rezultat i postajemo pouzdano rešenje za internet konektivnost šireg područja centralne Srbije. Korak dalje u poslovanju obeleźava i razvoj hosting platofrme koja servisira preko 3.000 korisnika.

2012. godine Bitinfo počinje poslovno-tehničku saradnju sa kanadskom poslovnom grupacijom Conventus Canada Group u domenu inźinjeringa namenskih softwareskih rešenja, a 2014 postaje i poslovno-razvojni partner i ekskluzivni zastupnik za region jugoistočne Evrope.

Partnerskim nastupom na trźištu realizovano je više desetina projekta implmentacije poslovnih rešenja, uvođenja poslovnih i radnih procesa baziranim na auna ovim teritorijama je uspešan i dan danas, urađeno je više desetina uspešnih projekata u izradi nameskih software-skih rešenja, kao i drugih projekata.

Sada već sopstveno CRM i ERP rešenje postaje oslonac u zajedničkom nastupu na ovim prostorima. Software SUIT32 je prvobitno bio alat za administraciju korisničkih naloga i efikasno aplikativno okruźenje za rad zaposlenih, danas je to multifunkcionalna platforma po ITIL procesima upravljanja.