• product name

  Service Strategy

  Razvoj kratkoročne i dugoročne strategije poslovanja u sektorima informatičkih i opštih usluga. Unapredite vaš menadźment usluga i IT servisa uvođenjem najboljih praksi, standarda i poslovnih procesa za upravljanje portfoliom, finansijama, budźetima, obračunima i naplatom usluga i proizvoda.

 • product name

  Service Design

  Dizajn novih servisa ili unapređenje postojećih upotrebom već napravljenih tehničkih, organizacionih i administrativnih  blokova i elemenata, a uz snaźnu podršku Konsultantsko-Razvojnog centra BitiInfo i kanadske konsultantske asocacije Conventus Canada Group,  

 • product name

  Service Transition

  Analiza, priprema i pouzdano izvršenje organizaciono-tehničkih promena, tranzicija, akvizija, ili restruktruiranja.Project Management, Contractor Quality Assurance, Crisis Management, Exit Management, Restructuring Management and Gap Management. 

 • product name

  Customer Support

  Neka se vaša firma razlikuje od drugih po superiornoj podršci za servise i proizvode, kao i po usluzi koju klijenti i korisnici pamte. Omogućite vašim zaposlenima koji direktno ili indirektno rade i komuniciraju sa klijentima, obuku i potrebne alate a menadźerima široku ekspertizu u rukovodjennju resursima, isporuci usluga i pruźanju podrške.

 • product name

  Service Support

  Implementacija ITIL radnih procesa i najboljih poslovnih praksi za IT and non-IT operatere servisa. Planiranje i priprema implementacije, obuka operatera i rukovodilaca, pripremljena procesna uputstva, sva potrebna dokumentacija, obrasci, formati za KPI korporativno izveštavanje, kao i odgovarajući informacioni sistemi usklađeni sa ITIL standardima. 

 • product name

  Product Support

  Za proizvođače, uvoinike, izvoznike, distributer i veleprodavce, konsultativna i operativna podrška u sprovođenju poslovnih aktivnosti i proocesa sa OUTSOURCING opcijama  na srpskom i engleskom jeziku, za  korisničku podršku, magacinsko poslovanje WHM, administraciju garancija, korisničkih zahteva, dokumentacije i druge poslovne aktivnosti.