IT Usluge

Izrada i implementacija softverskih platformi

U oblasti softverskih platformi nudimo sveobuhvatna rešenja za efikasnije, optimalnije i produktivnije poslovanje. Primena ovih rešenja dovodi do efikasnijih korišćenја resursa kompanije. Naše softverske platforme karakteriše pouzdanost, fleksibilnost i jednostavnost korišćenja. Takođe, postoji mogućnost da se softverska rešenja prilagode konkretnim zahtevima klijenata. Odlikuju se brzom i jednostavnom implementacijom, kao i dostupnošću naše tehničke službe.

Video nadzor

​Usluge video nadzora omogućavaju da na najefikasniji način obezbedite svoj stambeni i poslovni objekat, koristeći najsavremenije sisteme video nadzora. Nudimo kompletno idejno rešenje video nadzora za Vaš poslovno stambeni objekat koji možete pratiti sa bilo koje lokacije. Modernim sistemima video nadzora mogu se pratiti svi događaji u i oko Vašeg stambeno-poslovnog objekta. Takođe, nudimo i uslugu tehničke zaštite Vaših objekata primenom alarmnih sistema. Celokupan sistem se sastoji od kamera, opreme za skladištenje i prikazivanje video materijala gde su sve komponente su međusobno uvezane.

Terenska tehnička podrška

Terenska tehnička podrška obuhvata projektovanje, implementaciju i održavanje mrežne infrastrukture. Njena stabilnost je od velikog značaja za efikasno poslovanje preduzeća. Savetovanje oko nabavke IT opreme, prepoznavanje potreba firme i izrada rešenja za implementaciju mrežne strukture sastavni je deo usluge. Naše ekipe karakteriše brz odziv za hitne slučajeve, brzo i efikasno rešavanje problema. Takođe, nudimo uslugu projektovanja računarske mreže i celokupnog mrežnog sistema, dijagnostifikovanje kvara i slabih ili ranjivih mesta na mreži kao i savetovanje u vezi poboljšanja postojećeg mrežnog sistema.

Izgradnja pasivnih optičkih mreža

Optički kablovi su glavni nosilac telekomunikacija i imaju veliku primenu u domaćinstvima i poslovnim objektima, uvođenjem pasivnih optičkih mreža na bazi FTTH tehnologije. Pasivne optičke mreže ne sadrže aktivnu opremu, sastoje se iz optičkih vlakana. Na taj način, smanjuje se trošak priključenja krajnjeg korisnika i omogućava da se odgovori na sve veće zahteve za multimedijalni sadržaj i Internet u smislu stalnog povećanja brzine i stabilnosti protoka. Neke od osnovnih prednosti su:

  • Prenos na velike udaljenosti
  • Smanjena cena održavanja
  • Bolji kvalitet
  • Otpornost na OMI/RFI

Izgradnja lokalnih
računarskih mreža

Kvalitet poslovanja firme zavisi od ispravnog funkcionisanja računarske mreže. Vršimo uslugu projektovanja i izgradnje svih vrsta računarskih mreža u skladu sa vašim potrebama. Izgradnja računarske mreže podrazumeva kabliranje, izvlačenje radnih mesta i postavljanje utičnica, postavku i konfiguraciju mrežnih uređaja (router, switch, skener, štampač…), deljenje internet konekcije između umreženih računara, instalaciju i konfiguraciju servera, postavljanje sigurnosnih sistema, podešavanje nivoa pristupa korisnika.

Izgradnja wifi mreža
i održavanje svih mreža

Projektovanje mreže po sistemu “ključ u ruke”.

Preporuke o poboljšanju i optimizaciji postojećih mreža.

Procena i optimizacija trenutnih sigurnosnih mera.

Optimalno postavljanje bežičnih pristupnih uređaja Radio  planiranje. Analiza spektra.

Bežično povezivanje udaljenih lokacija.Point-to-Point WiFi linkovi.

Bitinfo Digital Signage

U vremenu digitalnog oglašavanja kada svaka kompanija pronalazi načine kako da kroz nove i inovativne kanale digitalnog oglašavanja dođe do svojih korisnika naša kompanija ulaže u platforme i medije za oglašavanje koji će pomoći kompanijama da dođu do željenih korisnika.

Upravljanje kampanjama (vizualnim sadržajima – video reklamama i porukama) sa jednog mesta, brza promena kampanja, različite kampanje u različitim objektima, jednostavna komunikacija preko platforme, atraktivnost u oglašavanju, unutrašnje i spoljašnje oglašavanje samo su neke od prednosti naše Digital Signage platforme.

Jednom rečju Digital Signage je idealan marketinški alat za sve vrste javnih i komercijalnih prostora gde postoji potreba za komunikacijom sa tržištem.

Ključni benefiti:

  • Direktna interakcija sa korisnicima
  • Lakše pronalaženje informacija, kao i bolji uvid u to, koje informacije, proizvodi i usluge su najtraženije
  • Namenjeno za rad 24/7h
  • Mogućnost upravljanja aplikacijama na daljinu sa centralizovane lokacije
  • Dizajn prilagodljiv komunikaciji
  • Automatizacija u oglašavanju

Bitinfo WiFi

Bitinfo WIFI usluga namenjena je svim privrednim subjektima koji žele da omoguće kvalitetan  Internet pristup posetiocima svojih objekata od interesa za plasman njihovih usluga, ujedno ostvarujući i dodatni kanal komunikacije sa svojim potrošačima.

WiFi rešenje podrazumeva pokrivanje vašeg prostora adekvatnim bežičnim internetom. Prilikom prijavljivanja korisnika na platformu nakon autentifikacije plasiramo komercijalne poruke vašeg brenda ili brenda koji želi da se oglašava u vašem objektu.

To je jedinstven hot-spot sistem koji spaja besplatan i funkcionalan WiFi Internet i moć društvenih mreža, gde na vrlo lak način omogućava da se besplatan WiFi pretvori u moćnu reklamu na svim društvenim medijima.

Ova stranica pruža brojne mogućnosti za prikaz reklame brenda, kao i brojne mogućnosti za promociju proizvoda i usluga kompanije.

Bitinfo Audio Streaming

Bitinfo Audio Streaming usluga namenjena je svim privrednim subjektima koji žele punu kontrolu nad audio sadržajem koji se emituje u sopstvenim ili objektima od interesa za plasman robe i usluga.

Audio Streaming rešenje Vam omogućava laku kontrolu i uvek adekvatnu i jedinstvenu muziku. Birajte između mnogo muzičkih pravaca. Play liste mi kreiramo za Vas i ažuriramo ih u kontinuitetu a Vaše je da se prepustite svom poslu i uživanju u njemu.

Upravljajte vašim sadržajem ili play listama preko mobilnog uređaja sa udaljene lokacije. Na vama je samo da osmislite poruke a mi ćemo ih implementirati u Vaš radio.

Imate pitanja ili želite dodatne informacije
u vezi sa našim uslugama?